Kalkulátor materiálu a dopravy

Doprava a platba

Výrobky jsou uložené na paletách 120 x 120 cm. Při odběru zboží na paletách účtujeme 560 Kč/paleta (500 Kč/paleta + 60 Kč/opotřebení). Palety vykupujeme pouze nepoškozené, znovu použitelné a to do 6 měsíců od data prodeje na základně daňového dokladu. Cena výkupu 500 Kč/paleta. Celková výška uložených výrobků na paletě nepřesahuje 140 cm. Je doporučeno ukládat maximálně 2 palety výrobků ve sloupci na sobě. Výrobky je možné skladovat i na nezastřešených otevřených plochách, nejlépe však v originálním balení, přičemž je nutné zabránit mechanickému poškození jednotlivých výrobků. Hmotnost výrobků naleznete v ceníku.

Doprava a manipulace

Při manipulaci a dopravě polystyrén betonových tvárnic musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní předpisy. Přesun a manipulace s výrobky je možná pomocí vysokozdvižných vozíků (VZV), manipulátoru, jeřábu za pomocí vazacích a upínacích prostředků, aby se zabránilo možnému úrazu a poškození výrobků.