O nás

Výroba betonových tvarovek

Vhodnou kombinací tradičních materiálů ve spojení s nekonvenčním způsobem výroby, jsme dokázali vytvořit stavební prvky, které otevírají nové možnosti, jak lehce a levně dosáhnout současných trendů, norem a předpisů ve stavebnictví. Moderní technologií výroby s použitím tradičního betonu a lehkého plniva, vznikají výrobky s výhodami, mezi které patří především nízká hmotnost, rychlost a jednoduchost zpracování, lepší tepelně a zvukově izolační vlastnosti.

Výrobky IZOBETON
Je možno použít při realizaci průmyslových, inženýrských, občanských staveb. Jsou vhodné pro rychlejší a úspornější zhotovení nosného i výplňového zdiva, základových pásů, stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Stropní konstrukce je možno zhotovit jako systém jednotlivých nosníků s ocelovou svařovanou příhradovinou a stropních vložek, ale také jako dodávku předem vyrobených prefabrikovaných panelů šířky 1,2 m a max. délky 9,0 m (individuálně i delší).  Naše stavební prvky se osazují standardním způsobem, podle druhu a budoucích vlastností konstrukce se vyztužují a vyplňují betonem, případně lehkým betonem.